fejléckép

Szociális foglalkoztató

Újpest, a főváros IV. kerülete mindig kiemelten, nagyfokú társadalmi együttérző képességgel fordult a szociálisan hátrányos helyzetűek, a fogyatékosok, az időskorúak, a munkaképesség csökkenést elszenvedett, egészségkárosodott emberek felé.
Újpest szociális foglalkoztatója 1959-ben alakult meg, Szociális Otthon Foglalkoztatója néven, Budapest Főváros IV. ker. Tanács VB határozata alapján.
Jelenlegi feladata a megváltozott munkaképességű, még aktív korú potenciális munkavállalók foglalkoztatását biztosító munkahely üzemeltetése, és az itt foglalkoztatott emberek visszavezetése a nyílt munkaerő piacra, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatásának megszervezése.
A Foglalkoztatóban a szociális foglalkoztatás két formája realizálódik:
• a munka-rehabilitáció,
• a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás.
A szociális foglalkoztatás két módozata szerinti tagozódásra mindenképp tekintettel kell lenni, hiszen más-más az adott kategóriában az egyes emberek egészség-károsodásának, munkaképesség csökkenésének mértéke.
A munka-rehabilitáció célja a foglalkoztatóban ellátott személy - ők az ún. halmozottan hátrányos helyzetűek - munkakészségének, valamint testi és szellemi képességeinek munkavégzéssel történő megőrzése, illetve fejlesztése, továbbá a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásra való felkészítés.
A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásnak - a rendszerességhez, a munkakészség fokozásával a szisztematikus feladatellátáshoz való hozzászoktatással - hosszútávon perspektívát kell jelentenie a munkavállaló nyílt munkaerő-piacra történő kijutásához.

Fel↑