Sok olyan idős ember él a kerületben, aki önmaga ellátására részben vagy teljes mértékben képes ugyan, de élet minőségének fenntartásához kisebb vagy nagyobb segítségre szorul. A szolgálat feladata, az idős korban jelentkező mentális, szociális, egészségügyi jellegű problémák kezelése, az önálló életvitel lehető legnagyobb mértékű elősegítése.

Az ellátást munkatársaink a gondozottak szükségleteinek megfelelően, lakásukban vagy lakókörnyezetükben biztosítják. Az ellátás mértékét a gondozási központ vezetője határozza meg egyrészt a rászorulók igénye, másrészt a vezető gondozó által elkészített gondozási szükséglet vizsgálat alapján.

Szolgáltatásaink:

  • Személyi higiéné biztosítása (Fürdetés, öltöztetés, haj és körömápolás)
  • Közvetlen környezet rendben tartása
  • Ágyazás, ágyneműcsere
  • Ruházat tisztán tartása
  • Bevásárlás, hivatalos ügyek intézése
  • Orvosi ellátás biztosítása, gyógyszerkiváltás, adagolás
  • Pszichés gondozás
  • Kapcsolattartás biztosítása

Térítési díjak (2012.05.01-től érvényesek):

Jövedelem határok %-an
(a legkisebb öregségi
nyugdíjhoz viszonyítva)
Jövedelem határok Ft-ban Intézményi térítési díj (Ft/nap/fő) Személyi térítési díj (Ft/nap/fő)
0% 0 Ft 1180 Ft 0 Ft
50% 1 Ft - 28500 Ft 1180 Ft 125 Ft
100% 28501 Ft - 42750 Ft 1180 Ft 250 Ft
150% 42751 Ft - 57000 Ft 1180 Ft 375 Ft
200% 57001 Ft - 71250 Ft 1180 Ft 500 Ft
250% 71251 Ft - 85500 Ft 1180 Ft 625 Ft
250% felett 85501 Ft - felett 1180 Ft 750 Ft