Minden gyermek joga, hogy életkorához, egészségi állapotához, fejlettségéhez, valamint egyéb szükségleteihez igazodóan

  • Állandóságot, érzelmi biztonságot nyújtó teljeskörű ellátásban, gondozásában-nemzetiségi, etnikai és vallási hovatartozását figyelembe vevő – megfelelő nevelésben, oktatásban részesüljön.
  • Felzárkóztató, tehetségfejlesztő programokon és érdeklődésének megfelelő szabadidős foglalkozásokon vegyen részt.
  • Vallási, lelkiismereti meggyőződését szabadon megválassza, kinyílvánítsa és gyakorolja, valamint hit- és vallásoktatásban vegyen részt.
  • Véleményt nyilvánítson a részére biztosított nevelésről, oktatásról, ellátásról, személyét érintő kérdésekben meghallgassák, tájékoztassák.
  • Érdekei képviseletére gyermekönkormányzat létrehozását kezdeményezze.
  • Támogatást kapjon gondozójától, törvényes képviselőjétől a családi környezetbe való visszatéréshez.