- Anyagi/megélhetési és lakhatási problémák esetén
- szociális, életvezetési vagy mentálhigiénés problémák megoldásában
- krízishelyzet miatt segítség nyújtása
- gyermeknevelési nehézségek esetén segítség nyújtása
- Szabadidős programok szervezése
- Hivatalos ügyek intézésében segítségnyújtás
- Közvetítés más szolgáltató felé
- Segítő beszélgetés
- a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése,
- az ellátottjogi és gyermekjogi képviselő elérhetősége
- szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint számára a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutás szervezése,
- az egyénekkel, valamint a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával problémáiknak rendezése, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozása,
- a családi konfliktusok megoldásának segítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolat-tartás esetében
- a családi konfliktus és/vagy családon belüli erőszak áldozataivá vált gyermekek, személyek támogatása
- foglalkoztatási, elhelyezkedési problémá-kat jelző kliensek támogatása
- a lakásfenntartási költségek nemfizetése miatti adósságproblémák kezelésében, a tartozások csökkentésében, rendezésében támogatás nyújtása